/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên sản phẩm hệ thống

Mô tả công việc:
Chuyên viên SPHT:

 • Tìm hiểu, thu thập, nghiên cứu nhu cầu, xu hướng của thị trường, đưa ra các ý tưởng về phát triển sản phẩm hệ thống hoặc đề xuất các giải pháp nâng cấp đối với sản phẩm/hệ thống;
 • Phối hợp các bộ phận Nghiệp vụ, làm rõ yêu cầu đặc điểm sản phẩm và hệ thống liên quan, đảm bảo các yêu cầu phát triển và cải tiến được thực hiện đúng nhu cầu và tiến độ;
 • Kiểm tra phát sinh lỗi của hệ thống và liện hệ nhà cung cấp xử lý và khắc phục;
 • Theo dõi, kiểm tra thử nghiệm và hỗ trợ người dùng nghiệm thu tính năng trước khi triển khai cho khách hàng.
 • Ghi nhận biên bản các cuộc họp giải quyết các vấn đề của hội đồng giải pháp hoặc ban dự án; theo dõi tiến độ triển khai dự án hoặc giải pháp;
 • Thực hiện kế hoạch phát triển sản phẩm và dịch vụ của công ty;
 • Xây dựng các tài liệu chuyên môn cho sản phẩm/dịch vụ được phát triển hoặc nâng cấp: Quy trình/Quy định/Cài đặt sản phẩm, Hợp đồng/mẫu biểu, tài liệu Marketing/truyền thông sản phẩm …
 • Thực hiện đào tạo tính năng sản phẩm cho khách hàng/đồng nghiệp/đối tác; hỗ trợ các bộ phận/phòng ban khác giải quyết và xử lý các yêu cầu liên quan tới sản phẩm hệ thống;
 • Thu thập ý kiến khách hàng, MG/CTV, ý kiến các phòng ban phục vụ cho việc phát triển và nâng cấp hệ thống, thêm mới các tính năng hệ thống.
 • Báo cáo cáo tiến độ phát triển sản phẩm/dịch vụ cho CBQL;
 • Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của CBQL/BLĐ.


Yêu cầu:
 

 • Trình độc học vấn/chuyên môn:
 • Tốt nghiệp Đại học các trường tài chính/ kinh tế;
 • Có kiến thức về nghiệp vụ liên quan, am hiểu nguyên tắc giao dịch và các sản phẩm chứng khoán/tài chính trên thị trường
 • Kinh nghiệm:
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm phát triển sản phẩm/ quản trị dự án trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính


Kỹ năng mềm:

 • Khả năng lập kế hoạch;
 • Khả năng giám sát và triển khai công việc;
 • Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng đào tạo, thuyết trình;
 • Sử dụng thành thạo: Word, Excel, Powerpoint.
 
Đăng ký ứng tuyển