/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên sản phẩm chính sách

Mô tả công việc:
 • Nghiên cứu, phân tích nhu cầu, xu hướng của thị trường, của khách hàng, các sản phẩm/dịch vụ của các CTCK khác, đề xuất các giải pháp nâng cấp, phát triển sản phẩm, dịch vụ;
 • Cập nhật các quy định, văn bản pháp luật hướng dẫn hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán
 • Hoàn thiện toàn bộ hệ thống biểu mẫu, hợp đồng, quy trình, tài liệu giới thiệu sản phẩm; tài liệu mô tả, hướng dẫn về sản phẩm dịch vụ, tài liệu Marketing/truyền thông;
 • Làm đầu mối làm việc với các bộ phận liên quan lên kế hoạch triển khai sản phẩm dịch vụ mới;
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo sản phẩm cho khách hàng/đồng nghiệp/đối tác, kết hợp với các phòng ban khác giải đáp các thắc mắc, xử lý các phát sinh trong quá trình triển khai, sử dụng sản phẩm dịch vụ;
 • Xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch triển khai sản phẩm dịch vụ, các chương trình ưu đãi, các chương trình sản phẩm quảng bá hình ảnh của công ty;
 • Thực hiện các Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL/ BLĐ.


Yêu cầu:

1.Trình độc học vấn/chuyên môn
 • Tốt nghiệp Đại học các trường tài chính/ kinh tế;
 • Có kiến thức về nghiệp vụ liên quan, am hiểu nguyên tắc giao dịch và các sản phẩm chứng khoán/tài chính trên thị trường
2. Kinh nghiệm:
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm phát triển sản phẩm/ quản trị dự án trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính
 • Ưu tiên ứng viên có mối quan hệ rộng rãi với các CTCK khác.
5.    Kỹ năng mềm:
 • Khả năng lập kế hoạch;
 • Khả năng giám sát và triển khai công việc;
 • Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề;
 • Kỹ năng đào tạo, thuyết trình;
 • Sử dụng thành thạo: Word, Excel, Powerpoint.
6.    Phẩm chất cá nhân:
 • Tư duy sáng tạo, đổi mới;
 • Chịu áp lực cao trong công việc;
 • Trung thực, có đạo đức nghề nghiệp.

 
Đăng ký ứng tuyển