/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên Nguồn vốn (Senior) - Phòng Nguồn vốn định chế

Chuyên nghành:

- Kinh tế, tài chính ngân hàng, chứng khoán, kế toán, kiểm toán

- Chuyên ngành khác có liên quan

- Chứng chỉ hành nghề/Chứng chỉ khác:

- Ưu tiên có CCHN chứng khoán

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ CFA, ACCA.
Đăng ký ứng tuyển