/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên IT phần mềm

Mô tả công việc:
 • Xây dựng các phần mềm, công cụ hỗ trợ trong lĩnh vực chứng khoán/tài chính.
 • Tham gia nghiên cứu, phân tích, triển khai, phát triển các giải pháp phần mềm tin học hóa doanh nghiệp.
 • Tiếp nhận, phân tích, đánh giá các yêu cầu phần mềm.
 • Hỗ trợ xử lý các sự cố đối với hệ thống giao dịch, các vấn đề phát sinh đến việc sử dụng phần mềm.
 • Xây dựng tài liệu, hướng dẫn sử dụng.
 • Tham gia các dự án CNTT liên quan đến hệ thống giao dịch.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng CNTT.
Yêu cầu:
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT, Toán Tin, Hệ thống thông tin quản lý.
 • Có kỹ năng phát triển phần mềm bằng .NET, Java.
 • Có kỹ năng làm việc với CSDL, ngôn ngữ SQL, hiểu biết về Oracle là một lợi thế.
 • Ưu tiên có kinh nghiệm phát triển phần mềm.

 
Đăng ký ứng tuyển