/uploaded/banner-slide/co-hoi-nghe-nghiep%202.jpg

Chuyên viên Giao dịch

Mô tả công việc:
Nghiệp vụ DVCK
 • Tiếp nhận và xử lý các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng: mở tài khoản, lưu ký, thực hiện quyền, nhận lệnh giao dịch;
 •  Quản lý tài khoản : thực hiện và quản lý việc mở/đóng/thay đổi thông tin tài khoản; Thực hiện xác thực thông tin khách hàng theo yêu cầu của từng loại sản phẩm/ dịch vụ;
 • Chăm sóc khách hàng : tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng, giải đáp thắc mắc của khách hàng. Chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình, thời gian quy định, theo năng lực và kinh nghiệm. Chuyển tiếp/ kết nối các bộ phận khác có liên quan để đảm bảo xử lý triệt để các yêu cầu của khách hàng;
 •  Giới thiệu sản phẩm dịch vụ: hướng dẫn / hỗ trợ khách hàng tiến hành các thủ tục khai báo theo đúng quy định của từng loại hình sản phẩm / dịch vụ. Giải thích, hướng dẫn đầy đủ các tính năng và hạn chế của sản phẩm dịch vụ;
 • Quản lý các form mẫu biểu của dịch vụ khách hàng : quản lý số lượng, hạn chế thất thoát các form biểu  mẫu của DVKH. Thực hiện công việc scan, lưu trữ chứng từ DVKH lên hệ thống , lưu trữ bản cứng;
Nghiệp vụ Kế toán giao dịch:
 • Tiếp nhận, theo dõi, hạch toán và xử lý các yêu cầu từ khách hàng bao gồm: nộp/rút/chuyển tiền, ứng trước tiền bán chứng khoán và các giao dịch tiền khác liên quan đến Khách hàng
 • Kiểm tra và cân đối số liệu, chứng từ phát sinh tiền và số dư tiền; kiểm tra các báo cáo liên quan đến nghiệp vụ của bộ phận;
 • Tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và cải tiến quy trình và hệ thống phần mềm;
 • Thực hiện việc chuyển giao, lưu trữ chứng từ Giao dịch;
 • Lập uỷ nhiệm chi, theo dõi luồng tiền qua ngân hàng, đối chiếu với sổ phụ ngân hàng và quản lý tiền tại ngân hàng;
Nghiệp vụ Chung:
 • Thực hiện Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu;
 • Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự phân công của CBQL/BLĐ


Yêu cầu:
1.    Trình độc học vấn/chuyên môn:
 • Tốt nghiệp Đại học các trường tài chính, kinh tế;
 • Hiểu biết về thị trường chứng khoán và các nghiệp vụ chứng khoán;
 • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
2.    Kinh nghiệm:
 • Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí DVKH, giao dịch viên tại các Ngân hàng, công ty Chứng khoán.
3.    Kỹ năng mềm:
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: Word/ Excel/ Powerpoint;
 • Kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng;
 • Kỹ năng  thuyết trình, truyền đạt, viết hiệu quả;
 • Có kỹ năng giao tiếp và ứng xử với khách hàng, xử lý tình huống tốt 
Đăng ký ứng tuyển