/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Ông Đỗ Đức Nam

Ông Đỗ Đức Nam

Tổng Giám Đốc - Thành Viên HĐQT
Ông Nam có gần 15 năm kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp và nghiệp vụ ngân hàng đầu tư, am hiểu về thị trường chứng khoán.
Trước khi gia nhập TVB, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Công ty chứng khoán An Bình (ABS); Công ty chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC).
Ông Đỗ Đức Nam tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. 
Dưới sự lãnh đạo của Ông, TVB đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành một trong những định chế tài chính lớn nhất Việt Nam.