/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
BÀ LƯƠNG THU PHƯỢNG

BÀ LƯƠNG THU PHƯỢNG

Kế Toán Trưởng
Bà giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành Tài chính - Kế toán.
Trước khi gia nhập TVB, Bà Phượng có gần 15 năm kinh nghiệm làm việc và đảm nhận nhiều vị trí quản lý tại: Công ty Chứng khoán SSI, Công ty Chứng khoán MB, Công ty Ferroli Asean...Và gần đây nhất là Giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Bamboo Airways JSC.