Tin TVB  

TVB_Công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán - 19/08/2019

TVB_Công bố ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán
Ngày 04/09/2019 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1 theo Nghị quyết HĐQT số 14/2019/NQ-HĐQT/TVB và Thông báo số 134/2019/TB-TVB về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Tải file đính kèm: 

Các tin khác

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 18/02/2020

Thông báo: Phòng ngừa nguy cơ lây lan virus Corona - 03/02/2020

TVB_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 - 30/01/2020

TVB_ Công bố đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành - 22/01/2020

TVB_Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 - 20/01/2020

TVB_Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 17/01/2020

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020 - 13/01/2020

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 - 27/12/2019

TVB_ Công bố Nghị quyết về giao dịch với bên có liên quan và Ủy quyền quyết định các hoạt động đầu tư - 26/12/2019

TVB_Thông báo hạch toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán - 19/12/2019

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu Tcorp6 ra công chúng - 12/12/2019In trangGửi bạn bè