Tin TVB  

TVB_Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019. - 17/06/2019

TVB_Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019.

Ngày 17/06/2019 Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Nội dung hợp đồng: Soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2019 và Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn cho cả năm 2019.
 
 

Các tin khác

Thông báo: Phòng ngừa nguy cơ lây lan virus Corona - 03/02/2020

TVB_Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 - 30/01/2020

TVB_ Công bố đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành - 22/01/2020

TVB_Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 - 20/01/2020

TVB_Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 17/01/2020

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020 - 13/01/2020

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 - 27/12/2019

TVB_ Công bố Nghị quyết về giao dịch với bên có liên quan và Ủy quyền quyết định các hoạt động đầu tư - 26/12/2019

TVB_Thông báo hạch toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán - 19/12/2019

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu Tcorp6 ra công chúng - 12/12/2019

Talk show: Nghệ thuật bán hàng thực chiến - 29/11/2019



In trangGửi bạn bè