Tin TVB  

TVB_Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 - 03/01/2019

TVB_Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2
Ngày 07/01/2019 Công ty tiến hành phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/07/2018. Theo đó:
- Số lượng trái phiếu Tcorp3 phát hành đợt 2: 5.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu Tcorp3 phát hành đợt 2: 50.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm.
 

Các tin khác

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đã bán 2.000.000 cổ phiếu TVB - 17/07/2019

TVB_Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019. - 17/06/2019

TVB_Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp5 - 17/06/2019

TVB_Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đăng ký bán 2.000.000 cổ phần. - 11/06/2019

TVB_Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện giao dịch tiền ngày 24/5/2019 - 23/05/2019

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019. - 03/05/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty. - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019 - 19/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019



In trangGửi bạn bè