Tin TVSC  

TVB_Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 - 03/01/2019

TVB_Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2
Ngày 07/01/2019 Công ty tiến hành phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 theo Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/07/2018. Theo đó:
- Số lượng trái phiếu Tcorp3 phát hành đợt 2: 5.000 trái phiếu
- Giá trị trái phiếu Tcorp3 phát hành đợt 2: 50.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,5%/năm.
 

Các tin khác

Báo cáo DMKQ quý 1.2019 gửi HNX và HSX - 11/01/2019

TVB_Công ty đã hoàn tất thực hiện phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 - 08/01/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính gửi Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019 - 26/12/2018

TVB_Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng - 18/12/2018

TVSC: Biểu phí dịch vụ - 17/12/2018

TVB_Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu - 17/12/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 21/11/2018

TVSC: Thông báo về việc ký lại Hợp đồng BB/MG - 09/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi Quy chế giao dịch SGDCKHN - 01/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi hệ thống giao dịch - 27/10/2018In trangGửi bạn bè