Tin TVSC  

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 21/11/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 76996/QĐ-CT-KTrT4 ngày 20/11/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Cụ thể:
- Phạt do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 201.957 đồng;
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Truy thu qua kiểm tra số tiền 1.009.785 đồng. (Trong đó thuế GTGT số tiền 1.009.785 đồng) và tiền chậm nộp là 169.947 đồng;
- Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 1.381.689 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm tám mươi chín đồng).
 

 

Các tin khác

TVSC: Thông báo về việc ký lại Hợp đồng BB/MG - 09/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi Quy chế giao dịch SGDCKHN - 01/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi hệ thống giao dịch - 27/10/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. - 19/10/2018

TVB_Công bố thông tin Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/09/2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 07/09/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết - 04/09/2018

TVSC: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/9 - 28/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 14/08/2018In trangGửi bạn bè