Tin TVB  

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 21/11/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
Công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế số 76996/QĐ-CT-KTrT4 ngày 20/11/2018 của Cục thuế thành phố Hà Nội. Cụ thể:
- Phạt do có hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp số tiền 201.957 đồng;
- Biện pháp khắc phục hậu quả: Truy thu qua kiểm tra số tiền 1.009.785 đồng. (Trong đó thuế GTGT số tiền 1.009.785 đồng) và tiền chậm nộp là 169.947 đồng;
- Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 1.381.689 đồng (Một triệu ba trăm tám mươi mốt nghìn sáu trăm tám mươi chín đồng).
 

 

Các tin khác

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019. - 03/05/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty. - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019 - 19/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 09/04/2019

TVB_Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư 127/2018/TT-BTC - 29/03/2019

TVB_Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019 - 22/03/2019

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước - 15/03/2019

TVB_Công bố thông tin về việc miễm nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - 14/03/2019In trangGửi bạn bè