Tuyển dụng  

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018 - 03/07/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tháng 7/ 2018:

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

1.       Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.

3.       Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(05)) - Số lượng: 16.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.

2.       TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

3.       Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.

4.       Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

1.       Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.

2.       Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

1.       Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

Khối Đầu tư

1.       TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.

2.       Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

1.       Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.

2.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.

3.       Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.

4.       Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

5.       Nhân viên IT (Vận hành) -  Số lượng: 01.

6.       Nhân viên DVKH - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn;hangnt1@tcorp.vnlanlt@tcorp.vn.

 

Các tin khác

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - KHỐI ĐẦU TƯ - 07/06/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018 - 05/06/2018

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 - 08/09/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017 - 30/05/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng - 06/02/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng Phó Phòng CNTT - 03/10/2016In trangGửi bạn bè