Tuyển dụng  

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018

 Danh sách các vị trí tuyển dụng của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tháng 6/ 2018:

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Giám đốc Kinh doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Kinh doanh (Chi nhánh Hải phòng (01), Chi nhánh HCM (01)) - Số lượng: 02.
 3. Chuyên viên KD Nguồn vốn – Tư vấn QLTS (Địa điểm: Hà Nội (06), Chi nhánh Hải phòng (05), Chi nhánh HCM(03)) - Số lượng: 14.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 4. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

C. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB:

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu tư

 1. TP/PP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team thẩm định) - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn;hangnt1@tcorp.vnlanlt@tcorp.vn.

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019 - 03/09/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - KHỐI ĐẦU TƯ - 07/06/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018 - 03/07/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018 - 05/06/2018

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 - 08/09/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017 - 30/05/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng - 06/02/2017In trangGửi bạn bè