Tuyển dụng  

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tháng 5/ 2018:

A. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVC:

Khối Kinh doanh

 1. Chuyên viên KD Nguồn vốn - Tư vấn QLTS - Số lượng: 05.

Khối Nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trợ lý HĐQT - Số lượng: 01.
 2. Trưởng nhóm Tổ chức sự kiện - Số lượng: 01.
 3. Designer - Số lượng: 01.
 4. TP Kiểm soát Nội bộ - Số lượng: 01.
 5. Nhân viên Kế toán thanh toán - Số lượng: 01.
 6. Nhân viên Kế toán Nguồn vốn - Số lượng: 01.
 7. Admin chi nhánh Hải Phòng - Số lượng: 01.

B. Danh sách các vị trí tuyển dụng tại TVB

Khối Kinh doanh

 1. Nhân viên Mô giới Chứng khoán - Số lượng: 05.
 2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tư - Số lượng: 01.

Khối Đầu Tư

 1. TP Tự doanh - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.
 3. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

Khối nghiệp vụ hỗ trợ

 1. Trưởng nhóm Kế toán Nội bộ - Số lượng: 01.
 2. Trưởng phòng Pháp chế - Số lượng: 01.
 3. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - Số lượng: 01.
 4. Chuyên viên Quản trị rủi ro (team vận hành) - Số lượng: 01.
 5. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.
 6. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 02.
 7. Nhân viên DVKH HCM - Số lượng: 01.

C. Danh sách tuyển dụng Nhân sự TCH:

 1. Trưởng phòng Kinh doanh BĐS - Số lượng: 02.
 2. Chuyên viên Kinh doanh BĐS - Số lượng: 10.

Chi tiết yêu cầu về từng vị trí, vui lòng xem tại file đính kèm!

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn;hangnt1@tcorp.vnlanlt@tcorp.vn.

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019 - 03/09/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - KHỐI ĐẦU TƯ - 07/06/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018 - 03/07/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018 - 05/06/2018

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 - 08/09/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017 - 30/05/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng - 06/02/2017In trangGửi bạn bè