Tuyển dụng  

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018

Danh sách các vị trí tuyển dụng của Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt tháng 4/ 2018:

1. Nhân viên Môi giới Chứng khoán - Số lượng: 05.

2. Chuyên viên Phân tích Tư vấn Đầu tu - Số lượng: 01.

3. Trưởng phòng Tự doanh - Số lượng: 01.

4. Trưởng phòng IB - Số lượng: 01.

5. Chuyên viên IB - Số lượng: 03.

6. Trưởng nhóm Kế toán nội bộ - Số lượng: 01.

7. Trưởng phòng Hành chính nhân sự - Số lượng: 01.

8. Chuyên viên Quản trị rủi ro - Số lượng: 02.

9. Chuyên viên phát triển phần mềm - Số lượng: 01.

10. Chuyên viên phát triển sản phẩm - Số lượng: 01.

11. Trưởng nhóm DVKH Tp. Hồ Chí Minh - Số lượng: 01.

12. Nhân viên DVKH Tp. Hồ Chí Minh - Số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi về địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn; hangnt1@tcorp.vn; lanlt@tcorp.vn

 Chi tiết về từng vị trí, vui lòng xem tại đây

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019 - 03/09/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - KHỐI ĐẦU TƯ - 07/06/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018 - 03/07/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018 - 05/06/2018

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 - 08/09/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017 - 30/05/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng - 06/02/2017In trangGửi bạn bè