Tin TVSC  

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung - 07/05/2018

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát.

- Mã chứng khoán giao dịch: TVB

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước kh thực hiện giao dịch: 31.700 cổ phiếu tỷ lệ 0,211% 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.700 cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch 54.400 cổ phiếu tỷ lệ 0,36%

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/04/2018 đến 04/05/2018.

- Lý do không giao dịch hết số lượng đăng ký: Không đủ thời gian để mua đủ số lượng cổ phiếu với mức giá như kỳ vọng.

 

Bao cao kq giao dich CP_TV BKS.pdf

Các tin khác

Báo cáo DMKQ quý 1.2019 gửi HNX và HSX - 11/01/2019

TVB_Công ty đã hoàn tất thực hiện phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 - 08/01/2019

TVB_Công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp3 đợt 2 - 03/01/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt kính gửi Quý Nhà đầu tư lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2019 - 26/12/2018

TVB_Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng - 18/12/2018

TVSC: Biểu phí dịch vụ - 17/12/2018

TVB_Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu - 17/12/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 21/11/2018

TVSC: Thông báo về việc ký lại Hợp đồng BB/MG - 09/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi Quy chế giao dịch SGDCKHN - 01/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi hệ thống giao dịch - 27/10/2018In trangGửi bạn bè