Tin TVSC  

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung - 07/05/2018

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại công ty: Thành viên Ban kiểm soát.

- Mã chứng khoán giao dịch: TVB

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu trước kh thực hiện giao dịch: 31.700 cổ phiếu tỷ lệ 0,211% 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.700 cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch 54.400 cổ phiếu tỷ lệ 0,36%

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và thỏa thuận.

- Thời gian thực hiện giao dịch: 06/04/2018 đến 04/05/2018.

- Lý do không giao dịch hết số lượng đăng ký: Không đủ thời gian để mua đủ số lượng cổ phiếu với mức giá như kỳ vọng.

 

Bao cao kq giao dich CP_TV BKS.pdf

Các tin khác

TVB: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 - 15/05/2018

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vươngvà Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - 23/04/2018

TVSC: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 - 20/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017 - 09/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

CBTT Nghị quyết triển khai phương án trả cổ tức với tỷ lệ 7,8% - 22/03/2018

CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - 17/03/2018

TVB_Công bố thông tin Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 02/03/2018In trangGửi bạn bè