Tin TVSC  

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần.

 

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát 
- Mã chứng khoán: TVB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.700 CP (tỷ lệ 0,211%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.700 CP (Tỷ lệ 0,54%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2018 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế - 21/11/2018

TVSC: Thông báo về việc ký lại Hợp đồng BB/MG - 09/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi Quy chế giao dịch SGDCKHN - 01/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi hệ thống giao dịch - 27/10/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. - 19/10/2018

TVB_Công bố thông tin Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/09/2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 07/09/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết - 04/09/2018

TVSC: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/9 - 28/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 14/08/2018In trangGửi bạn bè