Tin TVSC  

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần.

 

 - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thành Trung

- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên ban kiểm soát 
- Mã chứng khoán: TVB 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 31.700 CP (tỷ lệ 0,211%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 CP 

- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 81.700 CP (Tỷ lệ 0,54%)
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/04/2018 

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/05/2018.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Các tin khác

Báo cáo thường niên năm 2017 - 09/04/2018

CBTT Nghị quyết triển khai phương án trả cổ tức với tỷ lệ 7,8% - 22/03/2018

CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - 17/03/2018

TVB_Công bố thông tin Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 02/03/2018

TVSC_Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 02/03/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 12/02/2018

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 - 12/02/2018

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 06/02/2018In trangGửi bạn bè