Tin TVSC  

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 12/02/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi

Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi theo thông báo số 28/TTBT - TB ngày 07/02/2018 của Trung tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu TVC vào tài khoản tự doanh.

Thông báo về việc sửa lỗi sau giao dịch

Các tin khác

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT 2018 - 12/02/2018

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 06/02/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 02/02/2018

TVSC: Công bố báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 - 30/01/2018

Công đoàn Công ty CP Chứng khoán Trí Việt phát động cổ vũ U23 Việt Nam - 25/01/2018

Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức giao dịch trở lại - 25/01/2018

Thông báo số 145/SGDHCM-TV của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức giao dịch - 24/01/2018

Thông báo khẩn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc cảnh giác với thông tin giả mạo - 23/01/2018

Thông báo khẩn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tổ chức giao dịch - 23/01/2018

Thông báo khẩn của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về sự cố giao dịch - 23/01/2018In trangGửi bạn bè