Tin TVSC  

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 12/02/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi

Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi theo thông báo số 28/TTBT - TB ngày 07/02/2018 của Trung tâm Lưu kí Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu TVC vào tài khoản tự doanh.

Thông báo về việc sửa lỗi sau giao dịch

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. - 19/10/2018

TVB_Công bố thông tin Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/09/2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 07/09/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết - 04/09/2018

TVSC: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/9 - 28/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 14/08/2018

TVB_Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 14/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 10/08/2018

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 61/GPĐC-UBCK ngày 08/08/2018 của UBCKNN - 08/08/2018

TVB_Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018 - 30/07/2018In trangGửi bạn bè