Tin TVSC  

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 02/02/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi

 Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi theo thông báo số 20/TTBT-TB ngày 31/01/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thực hiện giao dịch cổ phiếu TVC vào tài khoản tự doanh.

-Thông báo về việc sửa lỗi sau giao dịch tại sàn HNX.

Các tin khác

TVB: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 - 15/05/2018

TVSC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của thành viên Ban kiểm soát Trần Thành Trung - 07/05/2018

Thông báo nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vươngvà Ngày chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5 - 23/04/2018

TVSC: Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý I năm 2018 - 20/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017 - 09/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

CBTT Nghị quyết triển khai phương án trả cổ tức với tỷ lệ 7,8% - 22/03/2018

CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - 17/03/2018

TVB_Công bố thông tin Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 02/03/2018In trangGửi bạn bè