Tin TVSC  

TVSC: Công bố việc đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 26/12/2017

TVSC: Công bố việc đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi

 Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi theo thông báo số 156/TTBT-TB ngày 22/12/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thực hiện sửa lỗi giao dịch cổ phiếu TVC vào tài khoản tự doanh.

-Thông báo về việc sửa lỗi giao dịch tại sàn HNX

Các tin khác

TVSC: Thông báo về việc ký lại Hợp đồng BB/MG - 09/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi Quy chế giao dịch SGDCKHN - 01/11/2018

TVB_Thông báo thay đổi hệ thống giao dịch - 27/10/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý III năm 2018. - 19/10/2018

TVB_Công bố thông tin Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung ngày 20/09/2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 - 20/09/2018

TVB_Công bố thông tin Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 07/09/2018

TVB_Công bố thông tin Quyết định về việc thay đổi đăng ký niêm yết - 04/09/2018

TVSC: Thông báo nghỉ giao dịch nhân dịp Quốc khánh 02/9 - 28/08/2018

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính bán niên năm 2018 đã được kiểm toán - 14/08/2018

TVB_Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - 14/08/2018In trangGửi bạn bè