Tin HSX  

HSX: Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm - 01/03/2018

HSX: Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm

Để chuẩn bị ra mắt sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm và phổ biến kiến thức nhằm giúp nhà đầu tư có thể tham khảo và giao dịch sản phẩm này, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã hoàn thiện "Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm".

Bộ tài liệu này bao gồm:

1. Infographic giới thiệu những đặc điểm của Chứng quyền có bảo đảm;

2. Bộ slide giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm;

3. Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm;

4. Tài liệu hướng dẫn hoạt động của Tổ chức phát hành;

5. Video clip giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm;

6. Và các bài viết liên quan đến hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm.

Quý Nhà đầu tư có thể tham khảo bộ tài liệu này tại đây!

Side lồng tiếng giới thiệu về Chứng quyền có đảm bảo

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017In trangGửi bạn bè