Tuyển dụng  

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017 - 08/09/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 09/2017

  Danh sách các vị trí tuyển dụng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt trong tháng 09/2017.

 1. Trưởng phòng Phát triển sản phẩm - số lượng: 01.

2. Trưởng phòng Môi giới - số lượng: 01.

3. Chuyên viên Phát triển kinh doanh - số lượng: 05.

4. Nhân viên Môi giới chứng khoán - số lượng: 05. 

5. Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ - số lượng: 01.

6. Chuyên viên/Nhân viên Kiểm soát nội bộ - số lượng: 02.

7. Nhân viên Kế toán (Dịch vụ tài chính) - số lượng: 01.

8. Nhân viên Quản trị rủi ro - số lượng: 02.

9. Nhân viên IT - số lượng: 02.

10. Trưởng phòng Hành chính Nhân sự - số lượng: 01.

11. Nhân viên Hành chính - số lượng: 01.

12. Admin chi nhánh - số lượng: 01.

Các thông tin ứng viên vui lòng gửi tới địa chỉ email: tuyendung@tcorp.vn; hangnt2@tcorp.vn; lanlt@tcorp.vn.

Chi tiết về thông tin và yêu cầu cho từng vị trí tuyển dụng, vui lòng xem tại đây.

Các tin khác

Thông báo tuyển dụng tháng 09/2019 - 03/09/2019

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 - KHỐI ĐẦU TƯ - 07/06/2019

Thông báo tuyển dụng tháng 07/2018 - 03/07/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 06/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 05/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 04/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 03/2018 - 05/06/2018

Thông báo tuyển dụng tháng 02/2018 - 05/06/2018

TVSC: Thông báo tuyển dụng tháng 06/2017 - 30/05/2017

TVSC: Thông báo tuyển dụng - 06/02/2017In trangGửi bạn bè