Tin trong nước  

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/6 - 07/06/2017

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 7/6

 Tổng hợp toàn bộ tin vắn nổi bật liên quan đến doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn chứng khoán.

 Tin doanh nghiệp

AAA - CTCP Nhựa & Môi trường Xanh An Phát - Công bố báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 5, ghi nhận kết quả sản lượng tăng trưởng 10% so với tháng 4 đạt 8.662 tấn.

VSA - CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016, tổng tỷ lệ thực hiện 25%. Ngày đăng ký cuối cùng 30/06/2017. Trong đó, phát hành gần 1,2 triệu cp trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10%. Thời điểm phát hành trong tháng 6-7/2017. Bên cạnh đó, Công ty cũng chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Ngày thanh toán dự kiến 25/07/2017.

SAV - CTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex - Ngày 20/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vố chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, cổ phiếu thưởng sẽ được trả theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới).

LM8 - CTCP Lilama 18 - Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt cuối năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 21/7/2017.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros – HĐQT dự kiến sẽ phát hành 43 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10% (cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày thực hiện quyền sẽ được quyền nhận 1 cổ phiếu mới). Sau khi phát hành thêm, tổng số cổ phiếu dự kiến của ROS sẽ nâng lên là 473 triệu cổ phiếu,

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2017. Theo đó, HĐQT sẽ trình cổ đông phương án giảm một số ngày nghề kinh doanh để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 100%.Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, HĐQT đề ra mục tiêu doanh thu thuần 7.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 490 tỷ đồng, cổ tức dự kiến bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%.

DRC - CTCP Cao su Đà Nẵng - Ngày 20/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 21/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 13%, thanh toán bắt đầu từ ngày 14/7/2017.

FCN - CTCP Fecon - Ngày 08/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 09/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/8/2017.

VSC - CTCP Vicostone - Ngày 03/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016 và tạm ứng cổ tức 2017, ngày đăng ký cuối cùng là 04/7. Theo đó, cổ tức năm 2016 sẽ được trả cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện 3:1 (người sở hữu 03 cổ phiếu sẽ nhận 01 cổ phiếu mới). Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/7/2017.

VGS - CTCP Ống thép Việt Đức - Ngày 22/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2016, ngày đăng ký cuối cùng là 23/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 07/7/2017.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HHC - CTCP Bánh kẹo Hải Hà - Ngày 29/05/2017, hai cá nhân là bà Trương Thị Bửu và ông Lưu Văn Vũ đã gom mỗi người 24% vốn tương ứng gần 4 triệu cp HHC và trở thành cổ đông lớn của HHC. Trước đó, hai cá nhân này không sở hữu cổ phiếu nào của Bánh kẹo Hải Hà.

Cũng trong ngày 29/05, ba cổ đông lớn bao gồm bà Trần Thị Thu Trang, bà Lê Bích Thục và ông Nguyễn Văn Bắc lần lượt thoái toàn bộ 3 triệu, 2,4 triệu và 3 triệu cp HHC, tương đương 51% vốn.

IVS - CTCP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam - Ông Lê Đức Thọ - em rể ông Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch HĐQT đã bán hết toàn bộ 239.200 cp, và em ruột của ông Toại là ông Nguyễn Duy Thao cũng đã bán hết 479.400 cp IVS đang nắm giữ.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NVT - CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay - Ông Hoàng Anh Dũng, Tổng giám đốc đăng ký bán ra 1,9 triệu cổ phiếu NVT, tỷ lệ 2,1% từ ngày 09/6 đến 08/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Dũng sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 48.000 cổ phiếu NVT.

MKV - CTCP Dược thú y Cai Lậy - CTCP Tập đoàn Mavin, Công ty mẹ đăng ký mua vào hơn 900.000 cổ phiếu MKV từ ngày 15/6 đến 30/6 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, Tập đoàn Mavin đang nắm giữ hơn 2,85 triệu cổ phiếu MKV, tỷ lệ 57,18%.

KSA - CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận - CTCP Chứng khoán VSM, cổ đông lớn đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu KSA từ ngày 08/6 đến 07/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại KSA từ hơn 5,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,92% xuống còn 3,53 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,78%, và sẽ không còn là cổ đông lớn của KSA.

AMD - CTCP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group - Ông Nguyễn Quốc Trưởng và ông Ngô Công Chính - Thành viên HĐQT đăng ký bán thỏa thuận lần lượt 1.674.000 cp và 540.000 cp từ 08/6 - 07/07/2017.

Theo InfoNet/HNX&HSX

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số 83/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2018 của UBCKNN - 16/10/2018

TVSC: Thông báo thử nghiệm hệ thống giao dịch chứng khoán mới - 31/08/2018

TVB_Công bố thông tin thay đổi Giám đốc Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh - 20/08/2018

TVB_Công bố thông tin bổ nhiệm Tổng Giám đốc Phạm Hồng Minh - 20/08/2018

TVSC Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - 21/03/2018

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/6 - 19/06/2017

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 12/6 - 12/06/2017

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 9/6 - 09/06/2017

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 8/6 - 08/06/2017

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 6/6 - 06/06/2017In trangGửi bạn bè