Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 1,10 (+1,23%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 90,13 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 84 cổ phiếu tăng giá, 110 cổ phiếu giảm giá, 79 cổ phiếu đứng giá và 101 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 10 cổ phiếu tăng trần và 12 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 55.552.462 đơn vị với giá trị 821,88 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

48.174.880

682,49

Thỏa thuận

7.377.582

139,39

Tổng

55.552.462

821,88

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.721.210 đơn vị với giá trị 26,74 tỷ đồng; bán ra 585.806 đơn vị với giá trị 10,25 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 21/3/2017, chỉ số UPCoM giảm 0,52 điểm (-0,89%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 58,07 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 15.249.934 đơn vị, với tổng giá trị là 474,11 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

12.596.879

407,56

Thỏa thuận

2.653.055

66,55

Tổng

15.249.934

474,11

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 41.730 cổ phiếu với giá trị 2,33 tỷ đồng; bán ra 55.700 cổ phiếu với giá trị 1,25 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè