Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,65 (+0,74%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 89,03 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 102 cổ phiếu tăng giá, 94 cổ phiếu giảm giá, 74 cổ phiếu đứng giá và 104 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 16 cổ phiếu tăng trần và 9 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 50.611.557 đơn vị với giá trị 656,81 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

46.865.718

586,50

Thỏa thuận

3.745.839

70,31

Tổng

50.611.557

656,81

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 904.120 đơn vị với giá trị 13,66 tỷ đồng; bán ra 845.249 đơn vị với giá trị 13,94 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 20/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,04 điểm (+0,06%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 58,59 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 11.611.379 đơn vị, với tổng giá trị là 229,35 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

6.509.190

127,63

Thỏa thuận

5.102.189

101,72

Tổng

11.611.379

229,35

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 86.526 cổ phiếu với giá trị 3,93 tỷ đồng; bán ra 42.363 cổ phiếu với giá trị 1,69 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè