Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,41 (+0,46%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 88,38 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 111 cổ phiếu tăng giá, 94 cổ phiếu giảm giá, 57 cổ phiếu đứng giá và 117 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 18 cổ phiếu tăng trần và 14 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 64.763.072 đơn vị với giá trị 951,10 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

54.820.513

831,76

Thỏa thuận

9.942.559

119,34

Tổng

64.763.072

951,10

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 2.141.950 đơn vị với giá trị 34,45 tỷ đồng; bán ra 5.468.774 đơn vị với giá trị 95,94 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 17/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,25 điểm (+0,42%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 58,55 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 14.447.590 đơn vị, với tổng giá trị là 261,76 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

9.418.804

158,87

Thỏa thuận

5.028.786

102,89

Tổng

14.447.590

261,76

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 237.347 cổ phiếu với giá trị 11,98 tỷ đồng; bán ra 24.180 cổ phiếu với giá trị 0,94 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè