Tin HSX  

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 9/3/2017

 Phiên giao dịch ngày 9/3/2017 chỉ số VN-Index giảm 0,80 điểm (-0,11%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 715,80 điểm.

 Kết quả giao dịch khớp lệnh trong ngày so với phiên trước có 114 cổ phiếu tăng giá; 136 cổ phiếu giảm giá và 53 cổ phiếu đứng giá.

Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 195.410.177 đơn vị, với tổng giá trị giao dịch là 3.696,44 tỷ đồng.

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

185.884.380

3.396,57

Thỏa thuận

9.525.797

299,87

Tổng

195.410.177

3.696,44

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài:

 

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài

Mua

Bán

Chênh lệch

Khối lượng giao dịch (ck)

7.462.120

13.030.740

-5.568.620

 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng)

295,03

361,31

-66,28

 

Quy mô đặt lệnh trong ngày: Tổng số lệnh đặt mua phiên này là 66.901,00 lệnh với tổng khối lượng đặt mua 354.586.110 chứng khoán. Tổng số lệnh đặt bán là 62.582,00 lệnh với tổng khối lượng đặt bán 351.553.280 đơn vị. Chênh lệch khối lượng (mua-bán) là 3.032.830 chứng khoán.

Các tin khác

HSX: Bộ tài liệu hướng dẫn hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm - 05/10/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Tp. HCM (HOSE) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017In trangGửi bạn bè