Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,51 (+0,59%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,97 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 108 cổ phiếu tăng giá, 92 cổ phiếu giảm giá, 78 cổ phiếu đứng giá và 96 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 9 cổ phiếu tăng trần và 13 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 55.341.374 đơn vị với giá trị 783,73 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

38.346.689

450,33

Thỏa thuận

16.994.685

333,40

Tổng

55.341.374

783,73

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.573.621 đơn vị với giá trị 20,13 tỷ đồng; bán ra 1.375.970 đơn vị với giá trị 23,05 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 16/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,28 điểm (+0,49%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 58,30 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 9.415.152 đơn vị, với tổng giá trị là 182,24 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

8.221.286

148,97

Thỏa thuận

1.193.866

33,27

Tổng

9.415.152

182,24

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 159.300 cổ phiếu với giá trị 8,56 tỷ đồng; bán ra 19.200 cổ phiếu với giá trị 0,32 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè