Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,29 (+0,34%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,45 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 88 cổ phiếu tăng giá, 103 cổ phiếu giảm giá, 78 cổ phiếu đứng giá và 105 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 9 cổ phiếu tăng trần và 13 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 38.233.818 đơn vị với giá trị 422,67 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

37.617.219

413,55

Thỏa thuận

616.599

9,12

Tổng

38.233.818

422,67

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 320.123 đơn vị với giá trị 4,56 tỷ đồng; bán ra 546.680 đơn vị với giá trị 9,02 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 15/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,38 điểm (+0,66%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 58,02 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 19.610.780 đơn vị, với tổng giá trị là 401,33 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

6.934.570

161,22

Thỏa thuận

12.676.210

240,11

Tổng

19.610.780

401,33

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 273.200 cổ phiếu với giá trị 11,90 tỷ đồng; bán ra 173.400 cổ phiếu với giá trị 4,86 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè