Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,14 (+0,17%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,16 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 95 cổ phiếu tăng giá, 99 cổ phiếu giảm giá, 81 cổ phiếu đứng giá và 99 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 15 cổ phiếu tăng trần và 9 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 44.273.734 đơn vị với giá trị 508,18 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

41.372.903

442,15

Thỏa thuận

2.900.831

66,03

Tổng

44.273.734

508,18

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 892.257 đơn vị với giá trị 9,47 tỷ đồng; bán ra 328.900 đơn vị với giá trị 5,25 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 14/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,12 điểm (+0,21%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,64 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 10.341.096 đơn vị, với tổng giá trị là 200,42 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

7.428.895

165,88

Thỏa thuận

2.912.201

34,54

Tổng

10.341.096

200,42

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 238.100 cổ phiếu với giá trị 14,06 tỷ đồng; bán ra 538.900 cổ phiếu với giá trị 22,84 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè