Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3/2017, chỉ số HNX-Index giảm 1,12 (-1,27%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,02 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 79 cổ phiếu tăng giá, 123 cổ phiếu giảm giá, 75 cổ phiếu đứng giá và 97 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 15 cổ phiếu tăng trần và 9 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 45.200.421 đơn vị với giá trị 511,05 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

42.761.462

469,38

Thỏa thuận

2.438.959

41,67

Tổng

45.200.421

511,05

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.283.827 đơn vị với giá trị 22,12 tỷ đồng; bán ra 497.550 đơn vị với giá trị 6,68 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 13/3/2017, chỉ số UPCoM giảm 0,15 điểm (-0,26%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,52 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 8.782.446 đơn vị, với tổng giá trị là 157,43 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

8.139.734

147,16

Thỏa thuận

642.712

10,27

Tổng

8.782.446

157,43

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 191.200 cổ phiếu với giá trị 9,72 tỷ đồng; bán ra 296.800 cổ phiếu với giá trị 12,31 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè