Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,42 (+0,48%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 88,13 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 90 cổ phiếu tăng giá, 111 cổ phiếu giảm giá, 73 cổ phiếu đứng giá và 105 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 15 cổ phiếu tăng trần và 15 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 48.829.204 đơn vị với giá trị 580,13 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

46.225.073

515,58

Thỏa thuận

2.604.131

64,55

Tổng

48.829.204

580,13

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.964.400 đơn vị với giá trị 29,95 tỷ đồng; bán ra 668.968 đơn vị với giá trị 10,35 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 10/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,43 điểm (+0,76%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,67 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 28.779.297 đơn vị, với tổng giá trị là 417,56 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

14.184.806

172,46

Thỏa thuận

14.594.491

245,10

Tổng

28.779.297

417,56

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 251.615 cổ phiếu với giá trị 18,87 tỷ đồng; bán ra 233.858 cổ phiếu với giá trị 9,29 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè