Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 9/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,18 (+0,21%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,72 điểm

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 101 cổ phiếu tăng giá, 98 cổ phiếu giảm giá, 70 cổ phiếu đứng giá và 105 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 15 cổ phiếu tăng trần và 12 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 42.627.847 đơn vị với giá trị 475,91 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

40.883.373

457,84

Thỏa thuận

1.744.474

18,07

Tổng

42.627.847

475,91

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 639.700 đơn vị với giá trị 11,49 tỷ đồng; bán ra 520.288 đơn vị với giá trị 6,98 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 9/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,16 điểm (+0,28%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,24 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 14.488.210 đơn vị, với tổng giá trị là 290,28 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

7.448.085

128,86

Thỏa thuận

7.040.125

161,42

Tổng

14.488.210

290,28

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 239.350 cổ phiếu với giá trị 9,59 tỷ đồng; bán ra 115.700 cổ phiếu với giá trị 3,49 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè