Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,83 (+0,96%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,53 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 99 cổ phiếu tăng giá, 89 cổ phiếu giảm giá, 78 cổ phiếu đứng giá và 108 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 14 cổ phiếu tăng trần và 10 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 51.772.296 đơn vị với giá trị 667,50 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

45.533.306

553,21

Thỏa thuận

6.238.990

114,29

Tổng

51.772.296

667,50

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.093.200 đơn vị với giá trị 12,24 tỷ đồng; bán ra 642.900 đơn vị với giá trị 6,83 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 8/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,06 điểm (+0,11%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,08 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 7.495.954 đơn vị, với tổng giá trị là 135,32 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

6.637.603

115,17

Thỏa thuận

858.351

20,14

Tổng

7.495.954

135,32

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 77.959 cổ phiếu với giá trị 6,87 tỷ đồng; bán ra 25.410 cổ phiếu với giá trị 0,48 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017In trangGửi bạn bè