Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017 - 07/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 7/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,15 (+0,17%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 86,70 điểm.

 Về giá cổ phiếu, toàn thị trường có 85 cổ phiếu tăng giá, 83 cổ phiếu giảm giá, 88 cổ phiếu đứng giá và 118 cổ phiếu không tham gia giao dịch. Phiên giao dịch có 11 cổ phiếu tăng trần và 8 cổ phiếu giảm sàn.

Khối lượng giao dịch cổ phiếu là 54.493.792 đơn vị với giá trị 495,93 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

46.809.835

451,98

Thỏa thuận

7.683.957

43,95

Tổng

54.493.792

495,93

Giao dịch cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài: Các nhà đầu tư nước ngoài mua vào 1.136.670 đơn vị với giá trị 17,52 tỷ đồng; bán ra 1.868.735 đơn vị với giá trị 29,41 tỷ đồng.

Thị trường giao dịch chứng khoán Công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Phiên giao dịch ngày 7/3/2017, chỉ số UPCoM tăng 0,17 điểm (+0,31%) so với phiên trước, đóng cửa ở mức 57,01 điểm. 

Tổng khối lượng chứng khoán giao dịch là 9.870.128 đơn vị, với tổng giá trị là 177,31 tỷ đồng. Cụ thể:

 

Phương thức giao dịch

Khối lượng (ck)

Giá trị (tỷ đồng)

Khớp lệnh

8.884.802

156,37

Thỏa thuận

985.326

20,94

Tổng

9.870.128

177,31

Trong phiên này, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 210.100 cổ phiếu với giá trị 11,33 tỷ đồng; bán ra 384.200 cổ phiếu với giá trị 12,68 tỷ đồng.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017In trangGửi bạn bè