Tư vấn đầu tư  

TƯ VẤN NIÊM YẾT - 29/09/2015

TƯ VẤN NIÊM YẾT

TVSC tư vấn cho doanh nghiệp toàn bộ quá trình từ khi hoạch định, triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị niêm yết, đến các giai đoạn niêm yết chính thức và sau niêm yết để tối đa hóa giá trị cho doanh nghiệp, giúp thị trường có thêm cổ phiếu tốt, giúp các nhà đầu tư có thêm lựa chọn giao dịch và đa dạng danh mục đầu tư.

 Ngoài ra, TVSC tiếp tục tư vấn các doanh nghiệp trong các vấn đề như quản trị công ty, công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư. Các công việc cơ bản của Dịch vụ Tư vấn Niêm yết bao gồm:

  • Tư vấn hoàn thiện các điều kiện niêm yết
  • Tư vấn quá trình chuẩn bị hồ sơ.
  • Hỗ trợ quá trình phê duyệt hồ sơ.
  • Hỗ trợ đăng ký lưu ký và lưu ký chứng khoán tại TT Lưu ký.
  • Công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và công bố rộng rãi cho các nhà đầu tư.

Các dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết: thực hiện các nghiệp vụ trên thị trường chứng khoán nhằm bình ổn giá chứng khoán, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà đầu tư thông qua chiến lược công bố thông tin về kế hoạch và tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

Các tin khác

SẢN PHẨM TƯ VẤN ĐẦU TƯ - 06/06/2017In trangGửi bạn bè