Dành cho cổ đông  

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt CBTT thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính - 15/09/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt CBTT thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt Công bố thông tin về việc thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính của Công ty như sau:

1. Công bố thông tin

2. Biên bản họp HDQT

3. Nghị quyết HĐQT

4. Quyết định Bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

5. Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

6. SYLL GĐ Tài chính

7. SYLL Kế toán trưởng

 

 

Các tin khác

TVSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 31/05/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG - 15/04/2016

TVSC Công bố thông tin: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 - 03/02/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 - 01/02/2016

TVSC: Thông báo v/v lãi không kỳ hạn đối với tiền mặt trên TK của NĐT - 21/01/2016

TVSC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - 20/01/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2016 - 24/12/2015

TVSC: Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan - 21/12/2015

Biểu phí dịch vụ giao dịch Chứng khoán tại TVSC - 16/10/2015

TVSC: Công bố thông tin Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) - 16/10/2015In trangGửi bạn bè