Dành cho cổ đông  

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LILAMA 69-1 - 03/09/2015

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LILAMA 69-1

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí việt trân trọng thông báo kết quả đăng ký tham dự bán đấu giá cổ phần của Công ty Lilama 69-1 tại Công ty CP Dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

Chi tiết xin xem

Tại đây

 

Các tin khác

TVSC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - 31/05/2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI KẾ TOÁN TRƯỞNG - 15/04/2016

TVSC Công bố thông tin: Họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 - 03/02/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 - 01/02/2016

TVSC: Thông báo v/v lãi không kỳ hạn đối với tiền mặt trên TK của NĐT - 21/01/2016

TVSC THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 - 20/01/2016

THÔNG BÁO NGHỈ GIAO DỊCH NHÂN DỊP TẾT DƯƠNG LỊCH 2016 - 24/12/2015

TVSC: Công bố thông tin Báo cáo kết quả giao dịch Cổ phiếu của người có liên quan - 21/12/2015

Biểu phí dịch vụ giao dịch Chứng khoán tại TVSC - 16/10/2015

TVSC: Công bố thông tin Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng của CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL) - 16/10/2015

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt CBTT thay đổi Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc Tài chính - 15/09/2015In trangGửi bạn bè