Kiến thức chứng khoán  

Hướng dẫn mở tài khoản - 02/03/2015

Hướng dẫn mở tài khoản

 

  • Cách thức mở tài khoản tại TVSC
  • Phương thức chuyển tiền vào tài khoản

  • Cách thức mở tài khoản tại TVSC:

-          Khách hàng cần phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

-          Điền đầy đủ các nội dung vào 02 bản Hợp đồng mở tài khoản và 02 Giấy yêu cầu mở tài khoản trong đó khách hàng cung cấp các thông tin về bản thân, đăng ký mẫu chữ ký. Khách hàng sẽ nhận lại 01 bản Hợp đồng và 01 Giấy yêu cầu mở tài khoản.

-          TVSC sẽ cung cấp cho khách hàng 01 Mã giao dịch chứng khoán (Mã GDCK), 01 Tài khoản tiền gửi giao dịch chứng khoán (TK TGGDCK) và 01 Tài khoản lưu ký chứng khoán (TKLKCK).

-          Khách hàng sẽ được cấp 01 thẻ giao dịch dùng để đặt lệnh và giao nhận chứng từ với Công ty:

Ví dụ: Khách hàng Nguyễn Văn A có:

+ Mã số kinh doanh là:      012012345 (là số CMTND hoặc số ĐKKD)

+ Mã số giao dịch là:                      037C000008

Lưu ý: Khách hàng chỉ cần ghi nhớ 6 chữ số cuối trong tài khoản của mình.

Đối với khách hàng là tổ chức, đề nghị gửi kèm (bản sao có công chứng):

·       Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội), Giấy phép hoạt động (nếu có)

·       Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc/Giám đốc, Kế toán trưởng (Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đối với tổ chức xã hội) (nếu có). 

  • Phương thức chuyển tiền vào tài khoản:

   Quý khách có thể lựa chọn các hình thức nộp tiền ký quỹ sau đây:

Tiền mặt: Quý khách nộp tiền tại Ngân hàng thương mại cổ phần Thái Bình Dương - Chi nhánh Hà Nội (Tầng 1 số 168 phố Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà Nội). Khách hàng điền vào Giấy nộp tiền theo mẫu do ngân hàng cung cấp, phần nội dung đề nghị Quý khách ghi rõ: Họ và tên, nộp tiền vào tài khoản số (TK giao dịch của khách hàng mở tại PSC)

Chuyển khoản: Trong trường hợp Quý khách đã có tài khoản tiền gửi tại một Ngân hàng thương mại Việt Nam, Quý khách lập ủy nhiệm chi (do Ngân hàng mà Quý khách có tài khoản) để chuyển tiền vào tài khoản giao dịch tại TVSC. Phần nội dung đề nghị Quý khách ghi rõ: Họ và tên, số tài khoản tại Ngân hàng, tên Ngân hàng.

                Chuyển tiền vào tài khoản số: 4211.50.00.8989 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Thái Bình Dương - Chi nhánh Hà Nội 

                 Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương (PSC)

                 Nội dung: Chuyển tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán số (Ghi số tài khoản của Quý khách mở tại PSC) của Ông/Bà (Ghi tên Quý khách).

 

Các tin khác

Hướng dẫn giao dịch qua điện thoại - 02/03/2015

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán - 02/03/2015

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến - 02/03/2015

Hướng dẫn thủ tục lưu ký - 02/03/2015In trangGửi bạn bè