Tin tức » Tin HNX  

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 21/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 1,10 (+1,23%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 90,13 điểm.

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 20/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,65 (+0,74%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 89,03 điểm.

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017 - 23/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 17/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,41 (+0,46%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 88,38 điểm.

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 16/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,51 (+0,59%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,97 điểm.

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 15/3/2017

 Kết thúc phiên giao dịch ngày 15/3/2017, chỉ số HNX-Index tăng 0,29 (+0,34%) so với phiên trước, đóng cửa tại mức 87,45 điểm.

Các tin khác

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 14/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 13/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 10/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 9/3/2017 - 17/03/2017

Giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) ngày 8/3/2017 - 09/03/2017

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè