GIỚI THIỆU » Kiến thức chứng khoán  

Hướng dẫn giao dịch qua điện thoại - 02/03/2015

Hướng dẫn giao dịch qua điện thoại

 

Quý khách có thể thực hiện giao dịch chứng khoán tại TVSC thông qua hình thức giao dịch bằng điện thoại.

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán - 02/03/2015

Hướng dẫn giao dịch chứng khoán

 

  • Hướng dẫn giao dịch trên HOSE

  • Hướng dẫn giao dịch trên HASTC

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến - 02/03/2015

Hướng dẫn giao dịch trực tuyến

Chương trình giao dịch trực tuyến của TVSC mang đến cho khách hàng những lợi ích tối đa từ việc sử dụng đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng ...

Hướng dẫn mở tài khoản - 02/03/2015

Hướng dẫn mở tài khoản

 

  • Cách thức mở tài khoản tại TVSC
  • Phương thức chuyển tiền vào tài khoản

Hướng dẫn thủ tục lưu ký - 02/03/2015

Hướng dẫn thủ tục lưu ký

TVSC tiến hành hoạt động nhận, kí gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng và giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu chứng khoán.

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè