Tuyển dụng  

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MÔI GIỚI - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MÔI GIỚI

Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH HỆ THỐNG - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Số lượng: 01
Đại điểm làm việc: Hội sở Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH

 
Số lượng: 01
Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2020

Các tin khác

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM HỆ THỐNG - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MÔI GIỚI - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN KẾ TOÁN - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN PR-MARKETING - 03/01/2020

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH CÁ NHÂN - 03/01/2020

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè