Tuyển dụng  

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MÔI GIỚI - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN MÔI GIỚI

Số lượng: 25 người
Địa điểm làm việc: 10 tại Hội sở Hà Nội; 15 tại Chi nhánh Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019 
 

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MÔI GIỚI - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ GIÁM ĐỐC MÔI GIỚI

Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Chi nhánh Hồ Chí Minh
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019 

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYỂN VIÊN IT PHẦN MỀM - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYỂN VIÊN IT PHẦN MỀM

Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH HỆ THỐNG - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ TRƯỞNG NHÓM VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Số lượng: 01 người
Địa điểm làm việc: Hội sở Hà Nội: 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Thời gian làm việc: Toàn thời gian
Mức lương: Thỏa thuận
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2019

Các tin khác

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN LỄ TÂN VĂN PHÒNG - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM CHÍNH SÁCH - 07/11/2019

TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN SẢN PHẨM HỆ THỐNG - 07/11/2019

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè