Tin tức  

TVB_ Công bố đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành - 22/01/2020

TVB_ Công bố đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành

Ngày 22/01/2020, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành.

Lý do từ nhiệm: Lý do cá nhân.

Việc từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đình Thành sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

File đính kèm

TVB_Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 - 20/01/2020

TVB_Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

1. Công văn công bố thông tin Báo cáo Tài chính Qúy IV Năm 2019.
2. Báo cáo tài chính Qúy IV Năm 2019.

TVB_Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 17/01/2020

TVB_Công bố thông tin về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2020/NQ-HĐQT/TVB ngày 17/01/2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Theo đó ngày 10/02/2020 là ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020 - 13/01/2020

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm 2020

File đính kèm
 

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020 - 27/12/2019

Thông báo lịch nghỉ giao dịch nhân dịp Tết Dương lịch năm 2020

 Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2020

File đính kèm

Các tin khác

TVB_ Công bố Nghị quyết về giao dịch với bên có liên quan và Ủy quyền quyết định các hoạt động đầu tư - 26/12/2019

TVB_Thông báo hạch toán tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán - 19/12/2019

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu Tcorp6 ra công chúng - 12/12/2019

Talk show: Nghệ thuật bán hàng thực chiến - 29/11/2019

Điểm danh cơ hội đầu tư khi thị trường biến động - 25/11/2019

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè