Tin tức  

Báo cáo thường niên năm 2017 - 09/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Công bố báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt.

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần. - 02/04/2018

Ông Trần Thành Trung – Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 50.000 cổ phần.

 

CBTT Nghị quyết triển khai phương án trả cổ tức với tỷ lệ 7,8% - 22/03/2018

CBTT Nghị quyết triển khai phương án trả cổ tức với tỷ lệ 7,8%

Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2018/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/03/2018 về triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7,8%

TVSC Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. - 21/03/2018

TVSC Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

1. Công văn công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

2. Công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

4. Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.

CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc - 17/03/2018

CBTT Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

TVSC bổ nhiệm Ông Đinh Thế Lợi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc  từ ngày 17.03.2018.

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 14/03/2018

TVB_Công bố thông tin tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. - 02/03/2018

TVSC_Công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - 02/03/2018

TVSC Công bố thông tin: Công ty đã hoàn thành giao dịch sửa lỗi - 12/02/2018

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè