Tin tức  

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đã bán 2.000.000 cổ phiếu TVB - 17/07/2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đã bán 2.000.000 cổ phiếu TVB
 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí việt - Công ty mẹ, tổ chức là người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bán 2.000.000 cổ phiếu TVB. Cụ thể:
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt
- Mã chứng khoán: TVB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 74,4%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phần 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 16.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 66,17%
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận
- Thời gian giao dịch: Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 16/07/2019

 

File đính kèm:

TVB_Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019. - 17/06/2019

TVB_Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2019.

Ngày 17/06/2019 Công ty đã ký Hợp đồng Kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM.

Nội dung hợp đồng: Soát xét Báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn giữa niên độ kết thúc tại ngày 30/06/2019 và Kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn cho cả năm 2019.
 
 

TVB_Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp5 - 17/06/2019

TVB_Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu Tcorp5

 Cung cấp Bản công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. Cụ thể:

- Bản công bố thông tin về phát hành trái phiếu Tcorp5

- Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu Tcorp5

TVB_Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đăng ký bán 2.000.000 cổ phần. - 11/06/2019

TVB_Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (TVC) đăng ký bán 2.000.000 cổ phần.

 Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí việt  - Công ty mẹ, tổ chức là người có liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị đăng ký bán 2.000.000 cổ phần. Cụ thể:

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt 
- Mã chứng khoán: TVB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 18.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 74,4%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch bán: 16.070.831 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 66,17%
- Mục đích thực hiện giao dịch: Thực hiện bán cổ phiếu theo kế hoạch.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến giao dịch: 17/06/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/07/2019
 

TVB_Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện giao dịch tiền ngày 24/5/2019 - 23/05/2019

TVB_Thông báo điều chỉnh thời gian thực hiện giao dịch tiền ngày 24/5/2019

Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin trân trọng thông báo việc điều chỉnh thời gian thực hiện giao dịch tiền tại TVB ngày 24/5/2019.
 

Các tin khác

TVB_Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 02/05/2019. - 03/05/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi người nội bộ Công ty. - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 24/04/2019

TVB_Công bố thông tin Báo cáo tài chính Qúy I Năm 2019 - 19/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè