Tin tức  

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5 - 16/04/2019

TVB_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu Tcorp5

 Công bố Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 16/04/2019 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi năm 2019. Theo đó:

- Giá trị trái phiếu phát hành: 80.000.000.000 đồng.
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất trái phiếu: 10,53%/năm
- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành ngày 01/07/2019
 

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019 - 10/04/2019

TVB_Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Lịch nghỉ Lễ tháng 04 năm 2019
Kính gửi Quý Nhà Đầu tư,
 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt xin trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ như sau:
1. Nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
• Thời gian nghỉ lễ: Thứ Hai, ngày 15/4/2019 ( Nghỉ bù theo Luật Lao động)
• Thời gian làm việc trở lại: Thứ Ba, ngày 16/4/2019
2. Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5
• Thời gian nghỉ lễ: Bắt đầu từ thứ Hai ngày 29/4/2019 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2019
• Thời Gian làm việc trở lại: Thứ Năm ngày 02/5/2019.
 

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 09/04/2019

TVB_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Cụ thể:

- Chiều Thứ Ba, ngày 23/04/2019 là ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
- Các cổ đông tham khảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 trong file đính kèm.
 

TVB_Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư 127/2018/TT-BTC - 29/03/2019

TVB_Thông báo thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư 127/2018/TT-BTC

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo về việc thay đổi biểu phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo Thông tư số 127/2018/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Tải file đính kèm

 

TVB_Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019 - 22/03/2019

TVB_Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt sửa đổi ngày 22/03/2019
- Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2019/NQ-HĐQT/TVB ngày 22/03/2019 về việc sửa đổi điều Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018;
- Điều lệ Công ty đã sửa đổi bổ sung tại ngày 22/03/2019.

Các tin khác

TVB_Công bố thông tin Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 14/03/2019 của Ủy ban chứng khoán nhà nước - 15/03/2019

TVB_Công bố thông tin về việc miễm nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - 14/03/2019

TVB_Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - 13/03/2019

TVB_Thông báo tạm dừng cung cấp dịch vụ để bảo trì hệ thống định kỳ - 08/03/2019

TVB_Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. - 27/02/2019

TVB_Công bố thông tin về việc hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1. - 27/02/2019

« Trang trước|| Trang sau »


In trangGửi bạn bè