/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ CÙNG T-CORP

 
  • Bạn gặp khó khăn trong việc quản lý danh mục đầu tư? 
  • Để đảm bảo kế hoạch và mục tiêu, bạn nỗ lực duy trì theo những điều đã đặt ra, nhưng chưa đủ linh hoạt thay đổi để bạn có thể thực hiện trong dài hạn? 

Nhà đầu tư có thể tìm đến sự hỗ trợ và tư vấn từ chuyên viên Tài chính nhiều kinh nghiệm để giúp xác định mục tiêu đầu tư và tạo ra một chiến lược lành mạnh. Đồng thời, nhà đầu tư có thể dành thêm thời gian tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác của mình.

Tùy thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư, đội ngũ chuyên viên Tài chính sẽ tư vấn và đề ra kế hoạch triển khai cụ thể dựa trên mục tiêu đầu tư là tối đa hóa lợi nhuận hay tìm kiếm thu nhập ổn định, lâu dài.

 Để được hỗ trợ và tư vấn về sản phẩm, Nhà đầu tư liên hệ Hotline: 024 3722 4999

Hãy tải ứng dụng TVB MOBILE TRADE hoặc truy cập đường link: https://ekyc.tvsc.vn/dang-ky-tai-khoan để đăng ký mở tài khoản.

Liên hệ Hotline: 1900 96 96 88 để được hỗ trợ mở Tài khoản ngay trong phiên Giao dịch.

Các tin khác