/uploaded/banner-slide/slide%20home/Cham%20Tay%20co%20ngay%20tai%20khoan.png
/uploaded/banner-slide/slide%20home/Top%2020%20DN%20co%20loi%20nhuan%202022.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/TVB%20mobile%20trade.jpg
/uploaded/banner-slide/slide%20home/DV%20chung%20khoan%20da%20dang.jpg

Tin TVB

BA ĐIỀU ĐỪNG QUÊN KHI BƯỚC VÀO NGƯỠNG CỬA ĐẦU TƯ


Với những nhà đầu tư trẻ hay nhà đầu tư mới đang muốn bước vào hành trình đầu tư lâu dài, có 3 điều lưu ý về tài chính để đầu tư:
  • Xác định những ưu tiên trong thời điểm hiện tại
  • Luôn dự phòng cho những trường hợp khẩn cấp
  • Kiểm tra lại các khoản vay, đặc biệt không nên lạm dụng khoản tiền vay
Nhà đầu tư có thể tìm đến sự hỗ trợ từ chuyên viên Tài chính Chứng khoán của Tập đoàn Trí Việt (T-Corp) để giúp xác định mục tiêu đầu tư và tạo ra một chiến lược lành mạnh để hoàn thành.

Bên cạnh đó, để đăng ký mở tài khoản, hãy tải ứng dụng TVB MOBILE TRADE hoặc truy cập đường link: https://ekyc.tvsc.vn/dang-ky-tai-khoan

Liên hệ Hotline: 1900 96 96 88 để được hỗ trợ mở Tài khoản ngay trong phiên Giao dịch.

Các tin khác