/uploaded/banner-slide/20202907banner.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg

TVB Thông báo loại mã PJC khỏi Danh mục Giao dịch ký quỹ (18/11/2022)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) xin gửi tới Quý khách thông tin về Danh mục cho vay giao dịch ký quỹ điều chỉnh, áp dụng từ ngày 18/11/2022, trong đó:
-    Loại mã PJC khỏi danh mục.
Thông báo loại mã PJC khỏi DMGDKQ (đính kèm).
Trân trọng.

Các tin khác