/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Ông Vũ Văn Toản

Ông Vũ Văn Toản

Quyền Phó Tổng Giám đốc
Ông Toản có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Từng làm việc tại CTCP Chứng khoán Click & Phone, CTCP Chứng khoán MBS, làm Giám đốc Tài chính tại CTCP Quốc Hoa.