/uploaded/banner-slide/20202907banner1.jpg
/uploaded/banner-slide/20202907banner2.jpg
Về TVB  Đội ngũ   Ban lãnh đạo
Bà Đỗ Thị Nga

Bà Đỗ Thị Nga

Quyền Phó Tổng Giám đốc
Nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Từng làm việc tại CTCP CPN Hợp Nhất Miền Bắc, CTCP Hạ Tầng Viễn Thông CMC - CN Miền Bắc, Công ty TNHH MTV CADM Miền Bắc.